Datapolitik for Kulturens venner Sydsjælland

 

 • Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik.
 • Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser.
 • Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne

formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige eller når du beder os om det.

 

Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

Ann-Mari Kragh Steffensen, formand, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Steen Holdrup, hjemmesideansvarlig, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

 

1. Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Navn, mailadresse og evt. telefonnummer

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel)

.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formål med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer

 • At opkræve kontingent og lejlighedsvis sende nyhedsmails
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem herunder indkaldelse til generalforsamlingen for medlemmer.
 • At foreningens medlemmer ved personlig adgang til foreningens mail-liste på hjemmesiden gensidigt kan informere og invitere hinanden på ture og til arrangementer
 • At opfylde lovgivning

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det på baggrund af dit samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at give os besked om det, og vi vil slette dine personoplysninger.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger senest 3 mdr. efter

 • ophør af kontingentindbetaling
 • anmodning fra dig om sletning i medlemskartoteket

 

Dine rettigheder:

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig. (Denne Privatlivspolitik)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger (dataportabilitet)

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

Du finder kontakt oplysninger øverst her i privatlivspolitikken

.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndigheden Datatilsynet over behandling af dine personoplysninger

.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

På bestyrelsens vegne

Ann-Mari Kragh Steffensen